Προδιαγραφές βαθμονόμησης για προσομοιωτές ταλάντωσης απόσβεσης

2022-05-20

Ο προσομοιωτής ταλαντευόμενου κύματος απόσβεσης περιλαμβάνει γεννήτρια ταλαντευόμενων κυμάτων απόσβεσης, συζευγμένο δίκτυο αποσύνδεσης και σφιγκτήρα χωρητικής σύζευξης. Η γεννήτρια κύματος απόσβεσης ταλάντωσης αποτελείται από μια γεννήτρια σήματος αργής απόσβεσης κύματος ταλάντωσης (συχνότητα ταλάντωσης μεταξύ 100kHz και 1MHz) και μια γεννήτρια σήματος ταχείας απόσβεσης κύματος ταλάντωσης (συχνότητα ταλάντωσης πάνω από 1MHz). Η γεννήτρια ταλάντωσης αργής απόσβεσης χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της μεταγωγής του διακόπτη απομόνωσης στον υπαίθριο υποσταθμό HV/MV και της διαταραχής φόντου του εργοστασίου, ενώ η γεννήτρια ταλάντωσης ταχείας απόσβεσης χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της διαταραχής που προκαλείται από τον εξοπλισμό μεταγωγής και τον έλεγχο εξοπλισμό και τη διαταραχή που προκαλείται από ηλεκτρομαγνητικό παλμό μεγάλου υψομέτρου (HEMP). Το δίκτυο αποσύνδεσης μπορεί να χωριστεί σε δίκτυο αποσύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου και δίκτυο αποσύνδεσης γραμμής διασύνδεσης. Κάθε δίκτυο αποσύνδεσης αποτελείται από δύο μέρη: δίκτυο ζεύξης και δίκτυο αποσύνδεσης. Τα χαρακτηριστικά του προσομοιωτή ταλαντευόμενου κύματος απόσβεσης περιλαμβάνουν κυρίως παραμέτρους κυματομορφής τάσης ανοιχτού κυκλώματος και παραμέτρους κυματομορφής ρεύματος βραχυκυκλώματος.