Γιατί είναι σημαντική η εμπορική συντήρηση HVAC;

2022-04-13

Τα συστήματα HVAC απαιτούν τακτική συντήρηση προκειμένου να διατηρηθούν σε λειτουργία οικονομικά και με ασφάλεια.

Για να διασφαλίσω...

1.Η μονάδα παραμένει σε καλή κατάσταση λειτουργίας
2.Η εγγύηση δεν λήγει
3.Η μονάδα διατηρείται καθαρή και υγιής
4. Συνιστούμε να πραγματοποιούνται επισκέψεις συντήρησης στη μονάδα όχι λιγότερο συχνά από μία φορά το χρόνο.